Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů.

Základní ustanovení
Společnost strong division, s.r.o., sídlem K Březinám 197, Třebotov 252 26, IČ: 08557969 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Vedená městským soudem v Praze oddíl C, (dále jen „společnost Strong division s.r.o.“) je ve smyslu článku 4, bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”) správcem osobních údajů zákazníka – fyzické osoby (subjekt osobních údajů). Společnost Strong division s.r.o. je možno kontaktovat dopisem na adresu sídla nebo elektronicky emailem na adresu info@strongdivision.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů
Při objednání služeb (zejména obstarání odvozu a odstranění nebo recyklace odpadu) jsou ze strany společnosti Strong division s.r.o.požadovány údaje, které jsou nebo mohou být ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1 GDPR osobními údaji. Společnost Strong division s.r.o. zpracovává v rámci poskytování své služby zákazníkovi tyto údaje zákazníka: jméno, příjmení, dodací adresu, telefonní číslo, email. Dále také např. údaje o kontejneru objednaném zákazníkem.

Účel a doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem vyřízení jejich objednávek (zejména obstarání odvozu a odstranění nebo recyklace odpadu), fakturace služeb a k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi společností Strong division s.r.o. a zákazníkem. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Tyto údaje jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby objednané zákazníkem. K jejich zpracování není třeba souhlasu zákazníka. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout – poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci objednávky zákazníka a následné smlouvy mezi zákazníkem a společností strong division s.r.o.
Společnost strong division s.r.o. uchovává osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu se zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby budou údaje vymazány.
Společnost strong division s.r.o. je oprávněna email zákazníka použít též pro účely svého vlastního přímého marketingu – při rozesílání obchodních sdělení, dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. S odkazem na § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti je společnost strong division s.r.o. oprávněna obchodní sdělení zákazníkovi zaslat i bez jeho předchozího souhlasu. Odběr takových obchodních sdělení může však zákazník zrušit zasláním písemného oznámení na adresu sídla společnosti nebo oznámení na emailovou adresu společnosti: info@strongdivision.cz

Závěrečné prohlášení zákazníka
Zákazník potvrzuje odesláním objednávkového formuláře společnosti strong division s.r.o., že se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámil, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a v celém rozsahu je přijímá. Osoba, která provádí objednávku služeb u společnosti strong division s.r.o. jménem jiného subjektu osobních údajů, zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a přijetí těchto podmínek ochrany osobních údajů.

Cookies a jejich užití
Webová stránka www. strongdivision.cz používá cookies.
1. Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek ukládány v počítači či jiném zřízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Při další návštěvě stejných webových stránek váš webový prohlížeč posílá tyto datové soubory zpět na webové stránky. Díky tomu si pak webové stránky pamatují určité informace s vámi související (jako např. volba jazyka, styl zobrazování apod.) a vy tak již nemusíte při jejich další návštěvě tyto údaje opětovně vyplňovat.
2. Za jakým účelem cookies potřebujeme?
Cookies používáme za účelem zlepšení vašeho uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby.
3. Jak mohu cookies vymazat nebo zakázat?
Váš internetový prohlížeč vám umožňuje nastavení cookies změnit. Nastavení prohlížeče pro cookies se obvykle nachází v nabídce „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ vašeho internetového prohlížeče. Různé prohlížeče mohou používat různé mechanismy k deaktivaci cookies. Mějte však na paměti, že je možné, že bez cookies již nemusí webová stránka www.strongdivision.cz nebo její část fungovat správně a že přijdete o výhody spojené s používáním cookies.

 

Nákupní košík